Nahajate se tukaj

Dr. Milan Zver: Evropska komisija naj objavi necenzurirano poročilo o obisku komisarke Jourove v Sloveniji

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na svojo zahtevo po dokumentaciji v povezavi z obiskom komisarke Vere Jourove, ki je hkrati podpredsednica Evropske komisije, v Sloveniji, kjer se je mudila tudi na slovenskem ustavnem sodišču,  nedavno prejel cenzurirano poročilo Evropske komisije o omenjenem obisku. Dr. Zver je zato na Evropsko komisijo danes naslovil nov uradni dopis, v katerem izraža močno nezadovoljstvo s tovrstno cenzuro informacij.

“Kot predan predstavnik Evropskega parlamenta in odločen zagovornik preglednosti in odgovornosti sem trdno prepričan, da so ta načela bistvena za ohranjanje integritete naših demokratičnih institucij. S tem prepričanjem sem vložil svojo prvotno zahtevo za dostop do dokumentov, povezanih z obiskom podpredsednice Jourove v Sloveniji od 1. do 3. marca 2023. Natančneje, zahteval sem tri kategorije dokumentov: zapisnik sestanka med komisarko Jourovo in predsednikom Ustavnega sodišča Republike Slovenije Dr. Accettom; vsa sporočila med kabineti Komisije o obisku podpredsednice Jourove; in vsa sporočila znotraj kabineta komisarke Jourove o njenem obisku v Sloveniji,” v pismu uvodno opominja dr. Milan Zver.

Evropska komisija je v svojem odgovoru navedla, da je edini dokument, ki spada na področje uporabe poslančeve prošnje, "Poročilo misije v Sloveniji, Ares(2023)1829247".

“Izraziti moram globoko razočaranje nad dejstvom, da ste cenzurirali pet od šestih strani tega poročila. Takšna cenzura spodkopava pravico javnosti do dostopa do ključnih informacij in vzbuja pomisleke glede transparentnega delovanja Evropske komisije. Zlasti je zaskrbljujoče, da je v to pomanjkanje odprtosti vpletena podpredsednica Jourova, ki vodi delo Komisije na področju vrednot in preglednosti,” opozarja evropski poslanec.

Dr. Milan Zver v nadaljevanju pisma Evropski komisiji poudarja, da je tiskovni predstavnik Evropske komisije Christian Wigand na novinarski konferenci 11. 5. 2023 podal izjave v zvezi s cenzuro poročila, pri čemer je napačno prikazal dejstva. “Gospod Wigand je izrecno izjavil, da sem zahteval le dokumente, povezane s srečanjem podpredsednice Jourove s predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom. Ta trditev je dejansko napačna, kar je razvidno iz druge in tretje točke moje prvotne zahteve, kjer sem izrecno zahteval objavo "vse komunikacije znotraj kabineta komisarke Jourove in med različnimi kabineti komisarjev v zvezi z njenim obiskom v Sloveniji". Ta širši obseg ne zajema le internih dokumentov, povezanih s konkretnim sestankom, temveč tudi vsa druga relevantna gradiva v zvezi z njenim obiskom v Sloveniji znotraj kabineta podpredsednice Jourove, kot so zanjo pripravljeni memorandumi in seveda poročilo misije v Sloveniji v celoti,” je opozoril dr. Zver in ponovil zahtevo, da Evropska komisija objavi celotno poročilo o misiji v Sloveniji, vključno z vsemi drugimi notranjimi dokumenti v okviru kabineta podpredsednice Jourove, pa tudi z memorandumom za njen obisk v Sloveniji.

“Poleg legitimnega interesa javnosti, da se seznani s podrobnostmi in razpravami, ki so potekale v celotni komunikaciji, je treba omeniti, da sta poslanstvo podpredsednice Jourove in njeno sodelovanje pri aktu slovenske vlade RTV vzbudila pozornost. Komisarka Jourova je javno podprla zakon o RTV, kar je še povečalo zaskrbljenost glede njenega morebitnega vpliva na odločitev ustavnega sodišča in sprožilo vprašanja o nepristranskosti postopka. Te informacije poudarjajo pomen preglednosti in odgovornosti za zagotovitev celovitosti postopka odločanja in odpravo morebitnih zaznav o neprimernem zunanjem vplivu,” izpostavlja evropski poslanec.

Zaradi vseh navedenih pomislekov evropski poslanec dr. Milan Zver Komisijo poziva naj ponovno preuči svoje stališče glede razkritja zahtevanih dokumentov. “Pravico javnosti do dostopa do informacij je treba spoštovati, zlasti kadar gre za zadeve javnega interesa in odgovornosti,” izpostavlja dr. Zver, ki Komisijo obenem tudi poziva naj objavi celotno poročilo misije, pa tudi zapisnike sestankov in interne komunikacije, povezane z obiskom podpredsednice Jourove v Sloveniji, vključno z memorandumom, pripravljenim za njen obisk.

Dr. Milan Zver je v pismu Evropski komisiji izrazil tudi svoj protest v zvezi z obravnavo njegovega parlamentarnega vprašanja, povezanega s statističnimi podatki o srečanjih podpredsednice Jourove s predsedniki ustavnih sodišč v različnih državah članicah v času njenega mandata. “Zaskrbljujoče je, da je bil po dveh mesecih posredovan splošen odgovor, da se podpredsednica redno srečuje s predsedniki ustavnih sodišč. Takšni nejasni in izmikajoči se odgovori le še poglabljajo nezaupanje v pregledno delovanje podpredsednice Evropske komisije. Pomembno je poudariti, da ne gre za zasebna srečanja, temveč za del javnih dolžnosti podpredsednika v imenu državljanov Evropske unije. Zato je pravica državljanov, da imajo dostop do konkretnih in natančnih informacij o teh stikih,” je v dopisu Evropski komisiji še poudaril evropski poslanec dr. Milan Zver.