Nahajate se tukaj

O delu evropskega poslanca v Evropskem parlamentu

 Dr. Zver je bil v svojem drugem mandatu član odbora za kulturo in izobraževanje in član specialnega odbora za terorizem ter nadomestni član odbora za regionalni razvoj in delegacije pri parlamentarnem odboru EU-Črna gora. Dejaven je bil tudi v delegaciji za odnose z Združenimi državami Amerike. Od leta 2015 je dr. Zver stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus+, enega najuspešnejših programov Evropske unije za mlade, izobraževanje in usposabljanje ter šport. V okviru tega je dr. Zver pripravil tudi zakonodajo o osrednjem programu, in sicer prvič za obdobje 2014-20, v katerem je program vreden 15 milijard evrov, drugič pa za obdobje 2021-27, v katerem se bo na podlagi močnega mandata Evropskega parlamenta lahko pogajalo za do 45 milijard evrov težak proračun, ki ustreza kar trem slovenskim letnim proračunom. Slovenija pa bo lahko iz tega naslova prejela do 300 milijonov evrov.  Dr. Zver je dosegel, da se je iz programa odstranilo nepotrebne birokratske ovire in pretirano administracijo, z nekaterimi poenostavitvami se bodo tako lahko za sredstva v omenjenem programu potegovali mnogi, ki se morda prej za kaj takšnega niso odločili. Pozitivne posledice vključenosti v program čutijo tako tisti, ki se v program vključijo (imajo boljše zaposlitvene možnosti, več kompetenc, se tudi bolj družbeno in politično angažirajo), pa tudi univerze, na katerih sodelujejo, lokalne skupnosti, v katerih živijo. Dr. Zver je še posebej vesel, da je uspel zagotoviti sredstva tudi za nekatere nove programe, kot so OdkrijEU in odlične univerze, s čimer bodo evropske univerze lahko postale tudi bolj konkurenčne.

Tudi sicer je dr. Zver v svojem mandatu deloval predvsem na področju mladinske politike in je leta 2015 za zaposlovanje mladih v Evropski uniji priskrbel povišanje proračuna za 1 milijardo evrov, Slovenija pa  je iz tega naslova dobila 2,7 milijonov evrov.

Ostali dosežki drugega mandata v Evropskem parlamentu 2014- 2019

Med velike uspehe tega mandata seveda prištevamo poimenovanje dvorane v Evropskem parlamentu po očetu slovenske državnosti dr. Jožetu Pučniku. To je bilo simbolno izjemno pomembno dejanje tako za Slovenijo kot za Evropsko unijo. Po dolgotrajnem večstopenjskem postopku je dr. Zveru uspelo, da so dr. Jožeta Pučnika postavili ob bok drugim velikanom evropske politične zgodovine.

Ob tem je treba izpostaviti tudi varnostne izzive, s katerimi se Evropa sooča v zadnjem času. Teroristične grožnje, ilegalni migranti, radikalizacija nekaterih posameznikov so tiste teme, s katerimi se je dr. Zver tudi ukvarjal. V okviru posebnega odbora parlamenta za boj proti terorizmu je predlagal številne ukrepe za preprečevanja pranja denarja za namene terorizma in glede izmenjave varnostnih podatkov. Sprejeta so bila njegova določila za strožjo politiko glede migrantov v EU in določila, ki onemogočajo netransparentno financiranje gradnje mošej.  Dr. Milan Zver je v Evropskem parlamentu vedno zastopal interese Slovenije in bil glasen zagovornik slovenskega ljudstva na evropskem parketu.