Nahajate se tukaj

Evropski parlament odobril milijardo evrov za zaposlovanje mladih v EU

Evropski parlament je v sredo, 29. aprila 2015, s 632 glasovi za, 30 proti in 31 vzdržanimi podprl povišanje evropskih sredstev vnaprejšnjega financiranja za zaposlovanje mladih iz 1% na 30%.

Gre za približno milijardo evrov za odpravljanje nezaposlenosti mladih v EU, ki jih bo Evropska komisija zaradi konstruktivnega sodelovanja parlamenta lahko sprostila še pred poletjem. Sredstva bodo koristila več kot pol milijona mladim v 20 državah EU, Slovenija bo v letu 2015 imela na voljo okrog 2,7 milijona evrov.

Dr. Milan Zver (SDS/ELS), poročevalec ELS skupine za zakonodajno mnenje o "Evropskem socialnem skladu, glede povečanja zneska začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih", je povedal, da je "ponosen na izraženo enotnost poslancev iz različnih političnih skupin pri tako pomembnem vprašanju."

Konec leta 2014 je bilo med mlajšimi od 25 let namreč kar 5 milijonov takih, ki so brez dela. Parlament je tako dal močno podporo državam članicam, ki zaradi pomanjkanja lastni začetnih sredstev niso mogle črpati niti evropskega denarja.

Sredstva bodo namenjena za projekte, ki ustvarjajo nova delovna mesta za mlade v najbolj prizadetih območjih, za spodbujanje zaposlovanja mladih, izobraževanje in usposabljanje ter hitrejši prehod iz šolanja na trg dela.

Parlamentarni odbor za kulturo in izobraževanje je že pred tem mnenje enoglasno podprl, dr. Zver pa je ob tem poudaril, da mora "Evropska komisija dosledno nadzirati porabo denarja, da bosta 'Evropska pobuda za mlade' in 'Jamstvo za mlade' dosegla svoj namen. Če se bo namesto stopnje zaposlenosti mladih povečalo število uradnikov v inštitucijah za zaposlovanje, naredimo dvojno škodo. Torej, ne gre le za to, da se sredstva porabijo, morajo se porabiti namensko in učinkovito", je dodal evropski poslanec in spomnil na nedavno poročilo Računskega sodišča EU za leto 2013, ki je ugotovilo, da je bilo kar 7 milijard evrov oz. 4,7% evropskega proračuna porabljeno za napačne namene.

"Neposredna finančna pomoč bo izjemno dobrodošel kratkoročni ukrep: na dolgi rok je, kot sem že večkrat omenil, problem rešljiv le s posodabljanjem izobraževalnih sistemov in ustvarjanjem zdravega gospodarskega okolja", je še povedal dr. Zver.